تبلیغات
سپتیـامـا - مطالب فرهنگی هنری
سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن
ای  نام  تو  بهترین  سرآغاز          بی نام تو نامه کی کنم باز
ای کارگشای هرچه هستند         نام تو  کلید  هرچه  بستندنوشته شده در تاریخ دوشنبه پانزدهم تیرماه سال 1388 توسط سپتیاما

 

چو  دید  آن  یوسف مصری  جمال  پاک  آن  مهدی

دوصد احسنت به خالق گفت و مشغول تماشا شد
نوشته شده در تاریخ دوشنبه پانزدهم تیرماه سال 1388 توسط سپتیاما

شبی مجنون به لیلی گفت :

                          ای محبوب بی همتا؛

                                ترا عاشق شود پیدا، ولی مجنون نخواهد شد !
نوشته شده در تاریخ دوشنبه پانزدهم تیرماه سال 1388 توسط سپتیاما
(تعداد کل صفحات:2)      1   2