سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن

هیچکس تنها نیست

سه کلمه منفی در یک شعار. چی میشه! این همه میگن که مدیریت برند یک دانش تخصصیه و اون دورانی که دوتا حجره دار برای شرکت تضامنی شون لوگو و شعار در می آوردند، دیگه گذشته، ظاهرا هنوز و حتی برای یکی از شرکت های تخصصی و فناور کشور تاثیر نداشته. تازه اگه به آرمش هم که بپردازیم ممکنه ببینیم که که کپی برداری کامل و بدون زحمته.
شاید هم شرکت مشاور تبلیغاتی شون، اوضاع رو مناسب دیده و از کلاه گشادی استفاده کرده.
اگه من مشاورتون بودم، میگفتم که سریع این شعار رو عوض کنید و بیش از این براش هزینه نکنید.
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه سی ام تیرماه سال 1389 توسط سپتیاما
کارمندی به دفتر رییس خود رفت و گفت: «معنی این کار چیست؟ شما این ماه 200 دلار کمتر از چیزی که توافق کردیم به من دادید.»
رییس پاسخ داد: «میدانم، ولی من ماه پیش 200 دلار بیشتر به تو پرداخت کردم و هیچ شکایتی نکردی.»
کارمند گفت: «درسته، من اشتباهات موردی را میتوانم بپذیرم، ولی وقتی بصورت عادت شود وظیفه خودم میدانم به شما گزارش کنم!»نوشته شده در تاریخ یکشنبه بیست و هفتم تیرماه سال 1389 توسط سپتیاما

مردی به استخدام یک شرکت بزرگ چند ملیتی درآمد. در اولین روز کار خود، با کافه تریا تماس گرفت و فریاد زد: «یک فنجان قهوه برای من بیاورید.»

صدایی از آن طرف پاسخ داد: «شماره داخلی را اشتباه گرفته ای. میدانی با کی داری حرف میزنی؟»

کارمند گفت: «نه!»

صدای آن طرف گفت: «من مدیر اجرایی شرکت هستم احمق!»

کارمند با لحن ملایم گفت: «و تو میدانی با کی داری حرف میزنی احمق؟!»

مدیر اجرایی گفت: «نه!»


کارمند جواب داد: «خوبه!» و سریع گوشی را قطع کرد! نوشته شده در تاریخ سه شنبه بیست و دوم تیرماه سال 1389 توسط سپتیاما

با
تشکر از حامد سلیمی عزیز؛

دوستی با مردم دانا چو زرین کوزه ایست

نشکند، چون بشکند بازش توانی ساختن

دوستی با مردم نادان سفالین کوزه ایست

بشکند یا نشکند باید به دور انداختننوشته شده در تاریخ سه شنبه بیست و دوم تیرماه سال 1389 توسط سپتیاما
در حین مصاحبه شغلی برای استخدام در یک شرکت، مدیر منابع انسانی از مهندس جوان صفر کیلومتری که تازه فارغ التحصیل شده بود پرسید: «حقوق مورد انتظار شما برای شروع کار چیست؟»
مهندس جوان گفت: «75000 دلار در سال، بسته به اینکه چه مزایایی داده شود.»
مدیر منابع انسانی گفت: «نظر شما در مورد 5 هفته تعطیلی، 14 روز مرخصی با حقوق، بیمه کامل درمانی، خودروی شیک مدل بالا و مزایای ویژه چیست؟»
مهندس جوان با تعجب از جا پرید و پرسید: «شوخی میکنید؟!»
مدیر منابع انسانی گفت: «بله، اما اول خودت شوخی را شروع کردی!»
نوشته شده در تاریخ دوشنبه بیست و یکم تیرماه سال 1389 توسط سپتیاما
روزی مدیر یک شرکت بزرگ، در حالیکه به سمت دفتر کارش میرفت، در راهرو جوانی را دید که به دیوار تکیه داده و به اطراف نگاه میکند.
جلو رفت و از او پرسید: «شما ماهانه چقدر حقوق میگیرید؟»
جوان با تعجب جواب داد: «ماهی 2000 دلار.»
مدیر با عصبانیت دست در جیبش کرد و 6000 دلار درآورد و به جوان داد و به او گفت: «این حقوق 3 ماه تو، برو دیگر اینجا پیدایت نشود. ما به کارمندان حقوق میدهیم که کار کنند نه اینکه بیکار اینجا بایستند و به اطراف نگاه کنند...»
جوان با خوشحالی پول را گرفت و به سرعت دور شد. مدیر از کارمند دیگری که نزدیکش بود پرسید: «آن جوان کارمند کدام قسمت بود؟»
کارمند با تعجب از رفتار مدیر جواب داد: «او پیک پیتزا فروشی بود که برای کارکنان ناهار آورده بود!»
نوشته شده در تاریخ یکشنبه بیستم تیرماه سال 1389 توسط سپتیاما

قاصد از اظهار پیغامش دل ما شاد کن

خنده ای داری به لب چیزی مگر فرموده استنوشته شده در تاریخ شنبه نوزدهم تیرماه سال 1389 توسط سپتیاما

فراموش نکنیم که؛

خوشبختی لحظه لحظه ی یک سفر است، و نه یک مقصد.

هیچ زمانی بهتر از همین لحظه، برای شاد بودن وجود ندارد.


عید مبعث بر شما مبارک باد
نوشته شده در تاریخ شنبه نوزدهم تیرماه سال 1389 توسط سپتیاما

در آخرین مبحث مطروحه در این وبلاگ در این سری در خصوص برنامه ریزی تعاملی، به شرح مختصر پیرامون مراحل برنامه ریزی تعاملی پرداخته می شود که در ادامه مورد اشاره قرار گرفته اند. هیچ ترتیب لازمی بر این مراحل مترتب نیست. این مراحل جنبه های همبستة یک فرایند سیستمی اند و هرکدام به ویژه در برنامه ریزی مداوم، بر دیگری اثر دارند و از آن تاثیر می گیرند. تعدیل برونداد هریک از مراحل ممکن است برای برونداد هر مرحلة دیگر ضروری باشد، لذا ترتیبی که ارائه می شود، لزوماً ترتیب شروع و خاتمه نیست. در زیر پنج به مرحله ی برنامه ریزی اشاره می­شود:

  1. نظم بخشیدن به آشفتگی
  2.  برنامه ریزی هدف ها
  3. برنامه ریزی وسیله ها
  4. برنامه ریزی منابع
  5. طرح اجرا و کنترل
در پایان مبحث برنامه ریزی، کلیه علاقه مندان را به خرید و مطالعه کتاب برنامه ریزی تعاملی، تالیف راسل ایکاف و ترجمه آقای دکتر سهراب خلیلی شورینی جلب می­نمایم. مباحث ارائه شده، تنها بخش اندکی از یکی از فصول این کتاب مشروح و خواندنی بود.


نوشته شده در تاریخ شنبه نوزدهم تیرماه سال 1389 توسط سپتیاما

اکنون جا دارد تا کمی بیشتر به شرح برنامه ریزی تعاملی بپردازیم. اصول عملیاتی برنامه ریزی تعاملی به شرح ذیل است:

-        اصل مشارکت

طرفداران گرایش تعاملی ضمن تکذیب این موضوع که استفادة عمدة برنامه ریزی از بکار بردن محصول آن یعنی برنامه حاصل می شود، ادعا می کنند که مهم ترین محصول برنامه ریزی، فرآیند آن است. بنابراین فایده اصلی آن درگیر شدن در فرآیند است. از طریق مشارکت در برنامه ریزی تعاملی است که اعضای یک سازمان توسعه می یابند. مشارکت به آنها امکان می دهد که سازمان را بشناسند و به هدف های آن بهتر خدمت کنند. این به نوبـه خود توسعه سازمانی را تسهیل می کند. یکی از بزرگترین پیامدهای برنامه ریزی مشارکتی کاهش مشکلات معمولِ مربوط به اجرای برنامه ها است.

-        اصل مداومت

برنامه ریزی اغلب به صورت غیر مداوم و در ماه های معینی از سال انجام می شود و پس از تصویب برنامه، تا فرارسیدن ماه های تعیین شده ی سال آینده متوقف می شود. این در حالی است که نظر به وجود رویدادهای غیر قابل پیش بینی، حتی برنامه های دقیق نیز مطابق انتظار پیش نمی­روند و در نتیجه باید آثار مورد انتظار از اجرای برنامه ها و فرضیات بنیادی این انتظارات را بطور مداوم وارسی کرد و هر زمان که از حقیقت فاصله گرفته بودند، دلایل را جستجو کرده و از آن برای تعدیل مناسب برنامه استفاده نمود. سرانجام آنکه؛ شاید مهم­ترین دلیل برای برنامه ریزی مداوم، سودمندی ناشی از درگیر بودن با آن است. پس چرا باید متوقف گردد؟

-        اصل کل نگری (Holistic)

o       اصل هماهنگی (Coordination)

این اصل به ارتبـاط متقـابل میان واحـدها در رده های متفاوت می پردازد و حکم می کند که برای بخش های مختلف سازمان، بدون ارتباط با سایر واحدهای همان رده، نمی توان برنامه اثربخش تدوین کرد. بنابراین برای همه واح های موجود یک رده باید همزمان و با ارتباط متقابل برنامه ریزی کرد. علت این است که در برابر تهدید یا فرصتی موجود در یک واحد ممکن است بتوان در واحد دیگر و یا در تعدادی از واحدها به طور همزمان برخورد مناسبی کرد.

o       اصل ادغام (Integration)

این اصل به ارتباط متقابل میان واحدها در رده های متفاوت می پردازد و حکم می­کند که برنامه ریزی انجام شده مستقـل در یک رده سیستم هرگز نمی تواند به اندازه برنامه ریزی وابسته به همِ میان همه رده ها اثربخش باشد. تعارض میان سطوح مختلف یک سازمان به اندازه تعارض میان واحدها؛ پدیده ای عادی است و معمولاً از عدم آگاهی از تاثیراتی که یک سطح یا یک واحد بر سطوح یا واحدهای دیگر می گذارد، ناشی می شوند. چنین تعارض هایی را باید از طریق برنامه ریزی به شیوه ای هماهنگ و ادغام شده به انجام رسانید.

هنگامی که اصول هماهنگی و ادغـام با یکدیگر ترکیب می شوند، اصـل کل نگری حاصل می شود. اصل کل نگری به این معنـا است که هرقـدر بخش هـا و سطوح یک سیستم، همزمـان و وابسته به هم برنامه ریزی کنند، نتیجه بهتری به دست می آید. این مفهوم برنامه ریزی همه با هم در یک زمان، مخالف برنامه ریزی ترتیبی از بالا به پایین یا از پایین به بالا است.


نوشته شده در تاریخ شنبه نوزدهم تیرماه سال 1389 توسط سپتیاما

در این مبحث به شرح ویژگی های گرایش تعاملی به عنوان یکی از متکامل ترین گرایش های برنامه ریزی می پردازیم. لازم به ذکر است که جهت ایجاد یک دیدگاه مقایسه ای و تطبیقی مناسب، شایسته است تا قبل از مطالعه این مبحث، پنج مبحث قبلی پیرامون برنامه ریزی نیز مطالعه شده باشد (مباحث یک تا پنج). برنامه ریزی تعاملی دارای ویژگی هایی به شرح ذیل است: 

-        (پیروان گرایش تعاملی گاهی طرفداران فعالیت نامیده می شوند)

-        عدم تمایل به بازگشت به وضعیت پیشین، عدم موافقت با وضعیت موجود، عدم پذیرش آینده پیش رو

-        در ظاهر نوعی بدبینی و اعراض از جهان؛ که البته حقیقت ندارد

-        عدم پذیرش اینکه آینده خارج از کنترل ما است

-        اعتقاد به تأثیرپذیری آینده از ما و اقدامات ما

-        اعتقاد بر اینکه آینده عمدتاً تحت تاثیر آفرینندگی است

-        مفهوم برنامه ریزی: طراحی آینده دلخواه و ابداع راه های پدید آوردن آن

-        تلاش برای کنترل موج

-        عدم پذیرش نظر ارتجاعیون که تکنولوژی و تغییر را عامل شیطان می­دانند

-        عدم پذیرش نظر فعالان که تکنولوژی را ضرورتاً مطلوب می­دانند

-        اعتقاد به اینکه آثار تکنولوژی به نحوه استفاده از آن بر اساس ملاحظات انسانی و علمی بستگی دارد

-        علم عبارت است از جستجوی مشابهت میان پدیده های به ظاهر متفاوت

-        هنر و علوم انسانی در جستجوی تفاوت میان پدیده های به ظاهر مشابه

-        دو ضرورت حل و فصل هر مسأله:

o       تعیین مشابهت این موقعیت با موقعیت های از پیش تجربه شده و در نتیجه تعیین دانش مفید (که از طریق علم صورت می گیرد)

o       جنبه های منحصر به فرد بودن موقعیت مزبور (که از طریق هنر و علوم انسانی صورت می­پذیرد)

-        استفاده از آزمایش و استفاده از تجربه در مواقع مناسب هریک

-        آرمان آینده باید بسی بهتر از حداکثر توانایی اکنون باشد

-        ارج نهادن بر بهبود عملکرد در طول زمان به جای بهترین عملکرد در زمان و شرایط مشخص

-        هدف : حداکثرسازی توانایی یادگیری و سازگار کردن، یعنی توسعه

-        انسان فراتر از حیوان هدف جو، انسان در پی  ایده آل

-        مشغول به برنامه ریزی هنجاری (انتخاب صریح وسیله ها، هدف های کوتاه مدت، هدف های میان مدت و ایده آل­ها . به طور نامحدود و بدون افق مشخص)

-        نقش اصلی برنامه ریزی بر عهده ی آرمان ها (Ideals) است

-        فراهم آورنده بهترین امکان برای مقابله موثر با تغییر پرشتاب، پیچیدگی سازمانی افزایش یابنده و ناپایداری محیط

-        تنها گرایشی که صراحتاً به توسعه ی فرد، سازمان، اجتماع و بهبود کیفیت زندگی می انجامد

-        (گرایش مورد تاکید نویسنده کتاب برنامه ریزی تعاملی؛ جناب آقای راسل ایکاف)
نوشته شده در تاریخ شنبه نوزدهم تیرماه سال 1389 توسط سپتیاما