سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن
این فَاستَقِم سوره هود، همچنان که آن بزرگوار فرمود، واقعا پیر کننده است.


نوشته شده در تاریخ دوشنبه هشتم آذرماه سال 1389 توسط سپتیاما