سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن

 

بحث را با طرح ویژگی های گرایش فعال یا Proactive پی می گیریم:

-        سبک فراگیر مدیریت در ایالات متحده در حال حاضر

-        عدم علاقه به بازگشتن به وضعیت پیشین و عدم رضایت به زمان حال

-        اعتقاد به اینکه آینده از حال و گذشته بهتر خواهد بود

-        علاقه به شتاب بخشیدن به تغییر

-        علاقه به بهره گیری از فرصت های ناشی از تغییر

-        در جستجوی موج پیشاهنگ، رسیدن زودتر از بقیه و ایجاد حقی برای خود و گرفتن عوارض

-        معتقد به عامل تغییر بودن تکنولوژی و در نتیجه ابراز نظر مساعد نسبت به آن

-        اعتقاد به اینکه تکنولوژی قادر به حل همه مسائل جز تعداد انگشت شماری از آنها است

-        عدم رضایت به کار متوسط و تلاش برای رسیدن به نقطه بهینه یا حد ممکن

-        در جستجوی بهترین ها با توسل به همه ابزارهای علم و فناوری

-        شیفته روش های علمی مقداری مثل برنامه ریزی خطی، تحلیل ریسک، مطالعات کاهش هزینه

-        عدم بها دادن زیاد به تجربه

-        متکی بر آزمایش

-        سازمان به عنوان ارگانیزم

-        مدیریت به روش دیکتاتوری هدف ها- دموکراسی وسیله ها

-        معتقد به مدیریت بر مبنای هدف

-        دارای سازمان هایی غیر متمرکز و غیر رسمی

-        قائل شدن اهمیت بیشتر برای خلاقیت و نوآوری تا سازگاری

-        هدف: رشد، بزرگتر شدن، داشتن بزرگترین سهم بازار، تولید بیشتر از همه، شماره یک بودن

-        برنامه ریزی: پیش بینی آینده و آماده شدن برای آن

-        تلاش برای به حداقل رساندن تهدیدات و استفاده از فرصت های آینده

-        نگرانی بیشتر برای از دست دادن فرصت تا ارتکاب اشتباه

-        اعتقاد به هزینه کمتر اشتباهات ناشی از اقدام نسبت به عدم اقدام

-        اهمیت بیشتر پیش بینی نسبت به آمادگی در برنامه ریزی

-        صرف تلاش و کوشش بسیار برای بهبود و ارتقای دقت پیش بینی آینده

-        حمایت از توسعه و تدوین آینده شناسی

-        برنامه ریزی از بالا به پایین

-        قدم اول در برنامه ریزی: پیش­ بینی شرایط محیطی توسط کارکنان متخصص برنامه ریزی

-        قدم دوم در برنامه ریزی: تدوین بیانیه اهداف و استراتژی جامع توسط مدیران رده بالا

-        قدم سوم در برنامه ریزی: تعیین اهداف مناسب رده پایین و برنامه اجرایی توسط رده پایین

-        قدم های بعدی در برنام ­ریزی: تکرار قدم سوم در رد ­های پایین تر

-        مشغول به برنامه ریزی استراتژیک (انتخاب وسیله ها، اهداف کوتاه مدت و اهداف میان مدت. در اینجا ایده آل ها یا از پیش تعیین شده اند، یا توسط مقام بالا تحمیل شده اند یا به طور قراردادی پذیرفته شده اند یا آنچنان که اغلب مشاهده می شود اصلاً تدوین نشده اند: برنامه ریزی بلند مدت)
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه بیست و دوم اردیبهشتماه سال 1389 توسط سپتیاما