سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن

و اما بحث پیرامون برنامه ریزی با طرح ویژگی های گرایش غیرفعال یا Inactive به شرح زیر:

-        راضی به آنچه وجود دارد

-        عدم علاقه به بازگشت به وضعیت پیشین

-        عدم دلخوشی از تغییر و در نتیجه جلوگیری از تغییر

-        تلاش برای درآویختن به لنگری ثابت در هنگام گرفتار شدن در چنبر موج تغییر

-        اعتقاد به خوب بودن وضعیت موجود هرچند که شاید بهترین نباشد

-        بیشتر تغییرات یا موقتی اند یا غیرواقعی و امور آنها به تعادل باز خواهند گشت

-        خط مشی: عدم دخالت

-        دخالت دیگران حتی با نیت خوب؛ اوضاع را به هم می­ ریزد

-        حتی در مدیریت بحران، حداقل تلاش لازم برای بازگشتن به تعادل را به کار می برند

-        عدم تلاش برای شناسایی علل بحران یا از میان برداشتن آن، بلکه فقط کاهش تهدید ناشی از بحران

-        از میان بردن درد و رنج ناشی از درمان به جای کوشش برای درمان

-        هر مسأله را باید جداگانه و منفصل در نظر گرفت (استراتژی فرار از آشفتگی )

-        بسیار فعال (بر خلاف نامشان) تا از وقوع رویدادها جلوگیری شود

-        مردم علاقه­ مند به تغییر را باید به فعالیت هایی سرگرم کرد که هیچ دستاوردی نداشته باشد

-        بروکراسی و کاغذبازی از ابزارهای غیرقابل اجتناب

-        صرف نیروی زیاد برای جمع­ آوری اطلاعات

-        توجه به جریانات فعلی و خبرها

-        در اختیار داشتن آخرین اطلاعات دربارة چیزی که می­تواند تعداد بسیاری را مشغول نگاه دارد بدون آنکه لازم باشد به چیزی دست یابند

-        انتخاب مدیران بر اساس اطلاعاتشان از حوادث جاری؛ اهمیت بیشتر ارتباطات نسبت به شایستگی

-        کارآمدترین ابزار: کمیته (گروه های مطالعه، شوراها، گروه های کاری، هیأت ها و ...)

-        ارجاعات متعدد بین کمیته ها تا حدی که مسأله اصلی از موضوعیت بیفتد

-        تخصیص ناکافی منابع و مدیریت به موضوعاتی که به موقع ارائه شوند و نتوان آن ها را نادیده گرفت (تا نتیجه شکست قطعی باشد)

-        اهمیت بیشتر به آداب تا کارآیی (اختصاص وقت زیاد به سنت ها، رسوم، مقررات و رفتار پسندیده)

-        قائل شدن ارزش بیشتر به سازگاری تا آفرینندگی

-        ناسپاسی معادل با گناهی کبیره

-        مدیریت به روش دموکراسی هدف ها- دیکتاتوری وسیله ها

-        تصور خدمت به صاحبان منافع به ویژه سرمایه­ گذاران و مشتریان

-        تصور اینکه بهتر از ذینفعان می دانند که چگونه باید منافعشان را حفظ کرد

-        تضمین ادامه حیات خود از طریق حیاتی جلوه دادن خود در نظر مخدومین و خادمین

-        متکی به کمک های مالی دولت

-        مقاومت در برابر اندازه­ گیری عملکرد ایشان

-        کسب موفقیت، تنها در هنگامی که نیروهای محیط واقعاً در جهت مناسب آنها باشد

-        اغلب ممکن است نسبت به کسـانی که سعی می کنند به کاری دست بزنند، کار را خراب ­تر نمی کنند

-        عدم تجربه کردن اشتباهی فاجعه آمیز به دلیل اینکه با احتیاط عمل می­شود

-        تجربه مرگ به آرامی

-        مشغول به برنامه­ ریزی عملیاتی (انتخاب وسیله ها برای رسیدن به هدف های کوتاه مدت از پیش تعیین شده یا تحمیل شده از بالا یا بطور قراردادی پذیرفته شده ) علی­رغم نگرش منفی ایشان به برنامه ریزی


نوشته شده در تاریخ پنجشنبه نهم اردیبهشتماه سال 1389 توسط سپتیاما