سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن

در پایان مهر ماه  

گروه بورس- كارشناس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس از مثبت شدن بازدهی تمام صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام خبر داد.


«ایمان مقدسیان» گفت: صندوق‌های سرمایه‌گذاری مهر ماه امسال را در حالی به پایان رساندند که طی این ماه بازده آن‌ها بین 2 تا 16‌درصد در نوسان بود. وی ادامه داد: بیشترین بازده‌ها در این ماه متعلق به صندوق‌های سرمایه‌گذاری آگاه، سهم آشنا و پاسارگاد بود. این سه صندوق سرمایه‌گذاری توانستند به ترتیب طی این ماه 16، 15 و 12‌درصد بازدهی کسب کنند. وی به بازدهی بازار اشاره كرد و گفت: طی این ماه بازدهی متوسط بازار 32/6‌درصد بود و 16 صندوق سرمایه‌گذاری توانستند بازدهی افزون بر بازدهی بازار داشته باشند.
كارشناس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس افزود: در هفته گذشته پر بازده‌ترین صندوق‌ها‌، صندوق‌های سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک سپه، سهم آشنا و آگاه بودند كه طی هفته یاد شده این سه صندوق سرمایه‌گذاری به ترتیب 7، 84/5 و 61/5‌درصد بازدهی کسب کردند.
مقدسیان گفت: مهم‌ترین تحول طی این هفته بازدهی از ابتدای تاسیس همه صندوق‌ها به اعداد مثبت رسید. به عبارت دیگر در حال حاضر هیچ صندوقی وجود ندارد که ارزش خالص دارایی هر واحد آن کمتر از مبلغ NAV اسمی در زمان پذیره‌نویسی باشد. وی تصریح كرد: تا پایان مهر ماه بیشترین بازده‌ها به ترتیب متعلق به صندوق‌های سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک ملی سهم آشنا و آگاه بود. این سه صندوق سرمایه‌گذاری طی مدت فعالیت خود توانسته‌اند به ترتیب 164، 136 و 90‌درصد بازدهی کسب کنند. وی در عین حال گفت: اما با در نظر گرفتن بازدهی متوسط روزانه که تعداد روزهای فعالیت هر صندوق در آن لحاظ می‌شود، سه صندوق سرمایه‌گذاری بورسیران، کارگزاری بانک ملی و سهم آشنا برترین صندوق‌ها از لحاظ بازدهی هستند.
مقدسیان درباره ارزش صندوق‌ها گفت: ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری در تاریخ 29 مهر ماه به بیش از یك‌هزار و 750‌میلیارد‌ریال رسید.
وی ادامه داد: ‌48‌درصد از ارزش کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری کارآفرین است و صندوق سرمایه‌گذاری یکم ایرانیان با 589‌میلیارد‌ریال همچنان عنوان بزرگترین صندوق سرمایه‌گذاری در سهام را یدک می‌کشد.
وی افزود: صندوق‌های سرمایه‌گذاری پیشتاز، بورس بیمه، کارگزاری بانک ملی و بورسیران بزرگترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اندازه کوچک هستند و توانسته‌اند ارزش خالص دارایی‌های خود را به بیش از 20‌میلیارد‌ریال برسانند.
وی یادآور شد: با این حال تاکنون هیچ صندوق سرمایه‌گذاری در اندازه کوچک نتوانسته ارزش خود را به سقف ذکر شده در اساسنامه (50‌میلیارد‌ریال) نزدیک کند.
وی درباره سرمایه‌گذاران صندوق‌ها گفت: تعداد سرمایه‌گذاران حقیقی صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا پایان مهر ماه به بیش از 3هزار و 250 نفر رسید که این تعداد سرمایه‌گذار حدود 60‌درصد از ارزش کل صندوق‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

مرجع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 1931نوشته شده در تاریخ پنجشنبه هفتم آبانماه سال 1388 توسط سپتیاما