سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن

علی کیوان پناه
پولشویی این روزها به عنوان یکی از مباحث قابل بحث در اقتصاد و سیاست درآمده است. در این مقاله به پولشویی، مفاهیم و راهکارهای جلوگیری از آن می‌پردازیم.


پولشویی به عنوان یک جرم مالی تاثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها به جای می‌گذارد، اگرچه‌ اندازه‌گیری این آثار منفی به آسانی میسر نمی‌شود، اما شواهد موجود حکایت از آن دارد که این قبیل فعالیت‌های مجرمانه نه تنها فی نفسه برای اقتصاد مضر است، بلکه موجب استمرار فعالیت‌های مجرمانه دیگری می‌شود که در ادامه مقاله به آنها به‌صورت مبسوط پرداخته خواهد شد.
به همین منظور، لازم است بدانیم که گرچه در کشورهای مختلف تلاش زیادی به منظور مبارزه با جرم پولشویی انجام شده، به دلیل گستردگی جرم مذکور، نبود اطلاعات لازم درباره آن، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، نتیجه فعالیت چندان رضایت بخش نبوده است.
پولشویی از جمله فعالیت‌های ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و در عین حال تکمیل‌کننده فعالیت‌های مجرمانه دیگری به حساب می‌آید. چنین فعالیتی نه تنها اقتصاد کشورها، که روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تاثیر منفی و زیانبار خود قرار می‌دهد. به همین علت، بررسی اثرت منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سیاست‌گذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشورها قرار گرفته است. گرچه تلاش زیادی در جهت مبارزه با این جرم مالی انجام گرفته، به علت پیچیدگی عملیات پولشویی و گستردگی آثار و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن از یک سو، و فقدان تحقیق و پژوهش‌های لازم برای شناسایی این پدیده، به خصوص در کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر، توفیق چندانی به دست نیامده است.
اقتصاد ایران به علت قرار گرفتن در محل جغرافیایی خاص، یعنی در محل پر رفت و آمد فعالیت‌های قاچاق، فعال بودن بخش‌های زیرزمینی، کمبود قوانین و مقررات لازم برای مبارزه با پولشویی، بعنوان یکی از کشورهای در معرض پولشویی به حساب می‌آید. از این رو، لازم است با تلاشی دو چندان، نسبت به شناسایی و تفهیم و قانون‌گذاری صحیح در این خصوص اقدام گردد.
تعریف پولشویی
پولشویی را قانونی کردن درآمدهای غیرقانونی یا مشروع کردن پول‌های نامشروع تعریف کرده‌اند، اما واقعیت این است که در عملیات پولشویی نه درآمدهای غیرقانونی، قانونی می‌شود نه پول حرامی تطهیر می‌شود و نه پول نامشروعی به پولی مشروع تبدیل می‌شود. در عملیات پولشویی، به عنوان یک فعالیت مجرمانه مالی، درآمدهایی که زاییده فعالیت‌های غیرقانونی است به گونه‌ای با درآمدهای حاصل از فعالیت‌های قانونی در می‌آمیزد که امکان شناسایی و تفكیک آنها از یكدیگر ممکن نیست و می‌توان از این درآمدهای غیرقانونی با حداقل ریسک برای فعالیت‌های دیگری در آینده استفاده کرد.
عملیات پولشویی به منظور تامین منابع برای فعالیت‌های مجرمانه بعدی از آثار منفی بیشتری برخوردار است. از این رو پولشویی به عنوان یک جرم مستقل در نظر گرفته شده و حساسیت بالایی برای مبارزه با پولشویی و مجازات آن وجود دارد.
پولشویی کجا اتفاق می افتد؟
انجام هر فعالیت مجرمانه نیازمند شرایط و محیط مناسب برای تحقق آن جرم است.
شناسایی این شرایط برای جلوگیری از وقوع جرم اهمیت زیادی دارد. بررسی ماهیت جرم پولشویی و شواهد موجود نشان می‌دهد که پولشویی در محیطی که شرایط زیر را داشته باشد قابل انجام خواهد بود.
- کریدور فعالیت‌ها مجرمانه و غیرقانونی باشد.
- بخش‌های غیررسمی اقتصادی فعال باشند.
- بخش‌های رسمی، به خصوص بازار مالی از کارآیی لازم برخوردار نباشند.
- قوانین ضد پولشویی چندان فعال نباشد.
- ریسک عملیات پولشویی چندان قابل توجه نباشد.
یا بازارهای مالی به صورت حاشیه‌ای و توسعه نیافته و مرتبط با بازارهای مالی پیشرفته وجود نداشته باشد.
اندازه گیری میزان پولشویی
تاکنون روش قابل قبولی برای اندازه‌گیری حجم پولشویی ارائه نشده است. با توجه به وابستگی عملیات پولشویی با فعالیت‌های غیررسمی اقتصادی طبیعی است که نباید انتظار برآورد حجم پولشویی را داشته باشیم، گرچه در مطالعات تجربی به عمل آمده روش‌هایی ارائه شده که از آن جمله می‌توان روش پنج‌درصد GDP هر کشور، بررسی مازاد پس‌انداز در نظام بانکی، روش داده‌ها و ستاده‌ها و همچنین، روش خرد به شکل مراجعه به بازار و تحت نظر گرفتن افراد مجرم، چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم را نام برد، اما هیچ یک از این روش‌ها توان برآورد دقیق و قابل قبول حجم پولشویی را نداشته‌اند.
مراحل انجام پولشویی
پولشویی جرمی سازمان یافته و فرا ملی است كه نظام مالی جهان امروز بالاخص كشورهای در حال توسعه كه به شكلی گسترده تر با آن مواجهند را دچار بحران كرده و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای را وادار به ارائه راهكارهای متعدد برای مبارزه و تحدید آن می‌كند. درآمدهای حاصل از فعالیت‌های نامشروع و مجرمانه پول آلوده نام دارند كه اگر در حیطه موادمخدر و فحشا باشد پول كثیف، چنانچه ناشی از قاچاق و فرار مالیاتی باشد پول سیاه و هرگاه منشاء درآمدها؛ رشوه و فساد مالی باشد پول خاكستری نامیده می‌شود. از آنجا كه اكثریت قریب به اتفاق جرایم با هدف كسب منابع مالی رخ می‌دهند پول‌های آلوده به دلیل غیر‌قابل دسترس بودن منشاء آن، از سوی مامورین امنیتی و پلیس، قابلیت ورود به چرخه اقتصادی را ندارد. بنابراین رهبران جرایم سازمان یافته طی مراحلی اقدام به پنهان كردن یا تغییر ظاهر منشاء مجرمانه و غیرقانونی فعالیت‌های خود با هدف سهولت در بهره برداری هر چه بیشتر از آن برای اقدامات مجرمانه آتی می‌كنند كه پروسه موصوف، پولشویی نامیده شده و نتیجه آن قانونی جلوه گر شدن منشاء درآمد و پاكیزه شناخته شدن پول آلوده است. مراحل تحقق پولشویی عبارت است از:
۱ - مرحله جای‌گذاری یا مكان یابی و استقرار كه عبارت است از تزریق پول آلوده به سیستم مالی رسمی و تبدیل وجوه نقد به ابزارهای پولی مانند چك مسافرتی، حواله‌های پولی و... یعنی وجوه كلان از طریق سپرده‌گذاری در موسسات مالی رسمی و غیررسمی یا ارسال پول به خارج از مرز با خرید كالاهای ارزشمند به وجوه خرد تبدیل می‌شود.
۲ -مرحله پنهان‌سازی یا لایه چینی كه عبارت است از جداسازی پول آلوده از منشاء خود به منظور مخفی كردن رد، جلوگیری از تعقیب و امكان بازگرداندن مجدد آن به چرخه جرم بدون امكان یافتن محل جغرافیایی و منشاء آن.
یكی از روش‌های این كار انتقال موجودی از حساب‌های اولیه به سایر حساب‌ها در همان موسسه یا موسسات دیگر است.
3 - مرحله ادغام و یكپارچه‌سازی و بازگرداندن كه عبارت است از، ایجاد پوشش ظاهری مشروع در قالب ایجاد موسسه‌های اقتصادی یا خریدهای كلان و بازگرداندن دوباره منابع اولیه به فعالیت در موارد غیرقانونی. پولشویی در چهار قالب قابل شكل‌گیری است: اول، پولشویی درونی؛ بدین مفهوم كه پول آلوده در یك كشور حاصل می‌شود و پولشویی نیز در همان جا شكل می‌گیرد. دوم، پولشویی صادرشونده كه پول آلوده در یك كشور به دست می‌آید، ولی پولشویی در خارج از كشور محقق می‌شود. سوم، پولشویی واردشونده كه پول آلوده در سایر نقاط جهان حاصل می‌شود لیكن پولشویی در داخل كشور شكل می‌گیرد، و آخر هم پولشویی بیرونی كه پول آلوده از سایر كشورها حاصل و پولشویی نیز در خارج از كشور محقق می‌شود.
آثار و تبعات منفی پولشویی
1 - به هم ریختن بازارهای مالی
عمل انتقال و جریان یافتن وجوه و پس‌اندازها بین تقاضا‌کننده‌ها و عرضه‌کننده‌ها توسط نظام مالی یک کشور انجام می‌شود. بیشتر اقتصاددانان بر این باورند که بازارهای مالی نقش کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی دارند. به اعتقاد آن‌ها، حتی تفاوت در ارائه خدمات توسط بازارهای مالی باعث تفاوت رشد اقتصادی بین کشورها می‌شود.
به طور کلی، در تحقیقات گسترده ای نشان داده می شود که گسترش خدمات مالی بهتر و کارآمدتر، رشد اقتصادی بالاتری را ایجاد می‌کند و در مقابل، ایجاد مانع بر سر راه فعالیت‌های مالی، رشد اقتصادی را با کندی مواجه می‌سازد.
ثبات بازار مالی به سازگاری و تعامل بین دو عنصر عرضه‌کننده و تقاضا‌کننده منابع در آن متکی است. تغییر در رفتار این عناصر به عواملی بستگی دارد که سیاست‌گذاران با برنامه‌ریزی مناسب می‌توانند آن عوامل را تحت تاثیر قرار داده و از نظر مالی بازار را به سمتی که تمایل دارند هدایت کنند. عملیات پولشویی منابع زیادی از پول را وارد بازار مالی می‌کند که این ورود منابع تابع عواملی شناخته شده و قابل کنترل نیست. از سوی دیگر، در زمان معینی برای انجام دادن یک فعالیت غیرقانونی دیگر، پولشویان حجم عظیمی از پول را به صورت ناگهانی از بازار خارج می‌سازند که این هم بدون اطلاع و تحت تاثیر عواملی غیر از عوامل موثر بر جریان فعالیت قانونی بازارهای مالی است. چنین حرکتی، چه ورود نامعقول و چه خروج ناگهانی منابع، بازار مالی را با مشکل مواجه کرده و در واقع، کارآمدی آن را در اقتصاد کاهش می‌دهد. به دنبال انجام چنین عملیاتی از جانب پولشویان و ایجاد مانع بر سر راه فعالیت‌های صحیح بازار مالی، اعتماد صاحبان منابع از این بازار از بین خواهد رفت. در حالی که اعتماد به بازارهای مالی نقش تعیین‌کننده‌ای در جذب منابع داخلی و خارجی در بخش تولیدی اقتصاد دارد که در صورت حاکم شدن بی اعتمادی بر بازار مالی، انگیزه صاحبان منابع برای استفاده از این بازارها از بین خواهد رفت.
در اقتصاد‌های آزاد، ورود چنین منابع فراوانی به بازار و همچنین، خروج نابهنگام آن باعث می‌شود که نرخ بهره تحت تاثیر قرار گیرد. در این بازارها نرخ بهره نقش اساسی و مهم در تدوین روابط اقتصادی دارد. طبیعی است نوسانات و آشفتگی در این متغیر، متغیر‌های اقتصادی دیگر را با بی‌ثباتی روبه‌رو می‌کند.
همچنین عملیات پولشویی در یک اقتصاد باز، که می‌تواند موجب ورود و خروج منابع از یک کشور بدون توجه به حجم فعالیت اقتصادی آن کشور شود، اثری منفی بر نرخ ارز می گذارد که نتیجه آن به هم ریختگی بخش خارجی اقتصاد و به دنبال آن، عدم تعادل در بخش‌های داخلی اقتصاد خواهد بود؛ چون نرخ ارز یکی از متغیر‌های مهم و کلیدی در اقتصاد باز به شمار می‌رود.
نکته مهم دیگر اینکه، موسسات مالی که با تکیه بر جرایم ایجاد می‌شوند و در بازارهای مالی قانونی جایگاهی پیدا می‌کنند، قدرت بیشتری برای مدیریت دارایی‌هایشان به دست می‌آورند که این امر باعث می‌شود در بازارهای مالی به عنوان یک قدرت انحصاری عمل کرده جریان هدایت بازار را به سود خود تغییر دهند.
2 - تخریب بازار و فرآیندهای رقابتی
عملیات پولشویی که در آخر منجر به ورود درآمدهای غیرقانونی به فعالیت‌های به ظاهر قانونی می‌شود، می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی را که در چارچوب مقررات و قانون عمل می‌کنند به شکل‌های زیر با مشکل روبه‌رو سازد:
- مجرمان برای قانونی جلوه دادن درآمدهای غیرقانونی خود از فعالیت‌های به ظاهر موجه استفاده می‌کنند. این فعالیت‌ها، که به منابع درآمدی حاصل از قاچاق و فعالیت‌های غیرقانونی دیگر دسترسی دارند، به آنها اجازه می‌دهد که تولیدات خود را با قیمت های بسیار پایین تری عرضه کنند. در نتیجه، قیمت پیشنهادی آنها برای کالا و خدمات مورد نظر می‌تواند حتی کمتر از قیمت تمام شده سایر بنگاه‌ها باشد، که این به بنگاه های دیگر بسیار لطمه وارد خواهد ساخت.
- توانایی‌های ظاهری و حمایت‌های چشمگیر از جانب دست‌اندرکاران فعالیت‌های مجرمانه
سازمان یافته از این بنگاه‌ها موجب پیدایش مزیت نسبی برای جذب منابع از بازارهای مالی برای این دست از بنگاه‌ها می‌شود. در نتیجه، در عمل رقابت با آنها دشوار بوده و موجب خروج بنگاه‌های قانونی از جریان فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.
- این بنگاه‌های قدرتمند در عمل رهبری بنگاه‌های دیگر را در فعالیت‌های خاص به عهده می‌گیرند. با توجه به این نکته که سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی هدف آنها نبوده و انجام آن صرفا برای ظاهر‌سازی و کاهش ریسک استفاده از درآمدهای غیرقانونی است، فعالیت مورد نظر را به بی‌ثباتی و آشفتگی خواهند کشید. آنها برای مقاصد مجرمانه خود در مقطعی از زمان فعالیت خاصی را انتخاب و روی آن سرمایه‌گذاری می‌کنند، زمانی که به اهداف خود رسیدند تمامی منابع را به یکباره، از آن فعالیت خارج و آن را با رکود شدید و ورشکستگی روبه‌رو می‌سازند.
3 - نامتناسب ساختن عرضه و تقاضا
مجرمان در یک نوع از عملیات پولشویی به سرمایه‌گذاری در یک فعالیت اقتصادی اقدام می‌کنند. این سرمایه‌گذاری نه برای اهداف تولیدی و کسب سود ناشی از تولیدات بلکه برای تامین مقاصد مجرمانه آنها صورت می‌گیرد. آنها به طور معمول در جاهایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که نقش موثری در ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی ندارد؛ مثلا در بعضی از مقاطع زمانی برای مراكز تفریحی، هتل، ساختمان‌سازی، آژانس‌های خدماتی و امثال آن سرمایه‌گذاری می‌کنند که این عمل نه به خاطر وجود تقاضای واقعی برای این کالاها و خدمات بلکه به دلیل علاقه مجرمانه برای تدارک محیطی با ریسک کمتر به منظور انجام فعالیت‌های مجرمانه دیگر انجام می‌شود. این دسته از فعالیت‌ها درآمد معین و ثابتی ندارند. بنابراین، در صورت فعال شدن قوانین ضد پولشویی، آنها با تمسک به درآمد متغیر حاصل از چنین فعالیتی و توجیه نوسانات درآمدی، راه گریز می‌یابند. طبیعی است، زمانی که به اهداف خود رسیدند، منابع خود را به سرعت از این فعالیت‌ها خارج و این گونه فعالیت ها را با ورشکستگی روبه‌رو می‌سازند.
فعال کردن بعضی از فعالیت‌های غیرضروری و تقاضا نشده از نظر اقتصادی موجب می‌شود که حتی دیگر منابع قانونی نیز به آن فعالیت‌ها روی آورند. در نتیجه، کمبود منابع در فعالیت‌های ضروری انتقال دوباره منبع را به فعالیت‌های مفید از بین می‌برد.
4 - ایجاد عدم تعادل در تراز تجاری کشور
یکی از برنامه‌های مجرمان برای انتقال درآمدهای غیرقانونی به کشورهای دیگر استفاده از کانال واردات و صادرات است. بخش زیادی از این فعالیت‌ها مربوط به کالاها و خدمات لوکس و غیر ضرور برای رشد اقتصادی است که به قیمت ارزان وارد کشور شده و در نتیجه بازار مصرف داخلی را به خود جذب کرده و در نهایت موجب ورشکستگی بخش تولیدی در داخل می‌شود. علاوه بر آن، درآمد حاصل از ورود این کالاها و فروش آن در داخل صرف سرمایه‌گذاری یا خرید کالاها و خدمات داخلی نمی‌شود، بلکه برای مقاصد مجرمانه به فعالیت‌های غیرقانونی در داخل یا خارج کشور اختصاص می‌یابد.
در بعد صادرات هم اگر فعالیت‌هایی از جانب آنها صورت گیرد، اولا بیشتر بر کالاهای لوکس متمرکز می‌شود و ثانیا درآمدهای حاصل از این نوع صادرات به داخل کشور باز نمی‌گردد. نتیجه همه این فعالیت‌ها عدم تعادل در بخش خارجی اقتصاد و به دنبال آن، بی ثباتی در اقتصاد داخلی خواهد بود.
5 - تاثیر منفی بر توزیع درآمد
دیگر اثر پولشویی تاثیر منفی بر توزیع درآمد در جامعه است. فعالیت‌های مجرمانه اقتصادی و به دنبال آن، عملیات پولشویی درآمد را به نفع کسانی توزیع می‌کند که تمایلی برای به کار‌گیری آنها در بخش تولیدی و سرمایه‌گذاری واقعی ندارند؛ در نتیجه، وضعیت درآمدی دولت نیز با مشکل مواجه می‌شود و برای دستیابی به درآمد مورد نیاز خود مجبور به افزایش نرخ مالیاتی می گردد که این امر سبب ایجاد تنگنا و فشار بر فعالیت‌های قانونی می‌شود و در نهایت توزیع عادلانه درآمد را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد.
6 - افزایش ریسک برای فعالیت‌های خصوصی‌سازی
مجرمان با دخالت در بازارهای مالی و شرکت در مزایده‌ها با پیشنهاد قیمت‌های بالاتر، با توجه به میزان بالای دارایی، اولا تلاش می‌کنند عواید غیرقانونی خود را با درآمدهای قانونی مخلوط کنند و ثانیا فعالیت‌های خصوصی‌سازی را به ضرر رشد و توسعه اقتصادی جهت دهند. پس در چنین وضعیتی سیاست خصوصی‌سازی با موفقیت همراه نخواهد بود.
7 - مانعی برای جهانی شدن اقتصاد
جهانی شدن یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر بوده و باید با پیروی از سیاست مناسب به دنبال بهره‌گیری صحیح از منافع جهانی شدن باشیم، پولشویی و عملیات مربوطه این فرآیند را با مشکل روبه‌رو می‌سازد. مخلوط کردن عواید غیرقانونی با درآمدهای قانونی در قالب حمایت جهانی شدن اقتصاد راحت تر انجام می‌گیرد. گرچه، این نظر به این معنا نیست که به دنبال بهره‌گیری از منافع جهانی شدن اقتصاد نباشیم، بلکه با وجود فعالیت‌های مجرمانه پولشویی، هزینه چنین حرکتی افزایش می‌یابد.
موارد فوق، تنها بعضی از آثار و تبعات منفی اقتصادی پولشویی است که برای کاهش این آثار زیانبار نیاز به تلاش همه دست‌اندرکاران اقتصاد وجود دارد. پولشویی به عنوان یک فعالیت مجرمانه در هر جای دنیا می‌تواند اتفاق بیفتد؛ بنابراین، مبارزه با آن باید به عنوان یک مسوولیت جهانی برای تمامی کشورها به حساب آید.
این نکته نیز حایز اهمیت است که هر جایی كه پول به شكل نقد جریان داشته باشد بدون اینكه ماخذ پول كنترل شده باشد، امكان پولشویی در آن وجود دارد.
اقدامات ضدپولشویی در ایران
در کشورهایی که دارای اقتصاد پیشرفته یا دارای برنامه توسعه اقتصادی مناسب و سالم هستند، فرآیند ضد پولشویی بشدت کنترل می‌شود و برای مبارزه با آن تمهیدات لازم را در نظر می‌گیرند. بطور مثال در جریان بانک‌سپاری وجوه نقد، سقفی را برای الزام گزارش دادن بانک‌ها در نظر گرفته‌اند.
در کشور ما قانونی مبتنی بر پولشویی تصویب شده و وجود دارد، اما هنوز اقدامات اساسی مورد نیاز این چارچوب قانونی به نظر می‌رسد وجود ندارد. از این رو، برای مبارزه با پولشویی در ایران، باید این اقدامات صورت گیرد:
الف) بررسی دقیق و شناخت حوزه‌های مختلف  اقتصاد زیرزمینی.
ب) شناخت دقیق راهکارها و فعالیت‌های ضد پولشویی.
ج) بررسی دقیق و شناخت کافی از شیوه فعالیت‌های جنایتکارانه.
د ) همکاری گسترده بین دستگاه‌های مربوط به آن برای اجرای هر چه بهتر قوانین ضدپولشویی.
هـ ) تدوین قوانین جامع و مانع تر درخصوص مبارزه با فعالیت‌های پولشویی.
 نتیجه‌گیری
پولشویی علاوه بر تاثیرات نامطلوب بر ابعاد اجتماعی و اخلاقی جامعه، آثار و تبعات منفی بسیار گسترده‌ای بر اقتصاد كشورها دارد؛ چرا كه به مثابه پلی، اقتصاد رسمی و قانونی كشور را به اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی منتقل كرده و باعث تخریب بازار مالی، از طریق ورود نامعقول حجم بالای نقدینگی و متعاقبا خروج نابه هنگام و ناگهانی همین حجم پول به منظور انجام یك معامله مجرمانه می‌شود. نتیجه این امر تخریب بخش خصوصی از طریق سلب اعتماد صاحبان منابع مالی مشروع، كاهش سرمایه‌گذاری، تاثیر منفی بر نرخ ارز و نهایتا به هم ریختگی بخش اقتصاد خارجی و عدم تعادل بخش‌های اقتصاد داخلی است. همچنان كه گفتیم پولشویی جرمی سازمان یافته است. ویژگی این گونه جرایم استمرار عملیات مجرمانه در طول زمان و جلب منفعت مالی به عنوان هدف اصلی است. فراملی بودن دیگر ویژگی پولشویی است كه ارتباط فیمابین كشورها به صورت گسترده را اجتناب‌ناپذیر می‌كند. این هر دو خصیصه امكان مبارزه با آن و تعقیب مجرمین را برای دولت‌ها بسیار سخت و بعضا ناممكن كرده و تلاش‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در تحدید این امر موفقیت چندانی نداشته‌اند. سازمان ملل متحد طی كنوانسیون ۱۹۸۸ وین دولت‌های عضو را ملزم به جرم شناختن پولشویی و تعیین مجازات متناسب با قوانین داخلی كشورها برای پولشویان كرد. در سال ۱۹۸۹ هفت كشور عمده صنعتی جهان یعنی آمریكا، كانادا، ژاپن، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و آلمان با حاد دانستن پدیده پولشویی اقدام به تشكیل سازمان نیروی واكنش سریع عملیات مالی كردند و چهل راهكار مشخص برای ممانعت از عملیات پولشویی پیشنهاد كردند كه به امضای تمامی اعضا رسید. عضویت در سازمان موصوف برای تمامی كشورها مجاز است. كنوانسیون پالرمو ۲۰۰۰ نیز مبارزه جدی با پولشویی را مورد تاكید قرار داده است.
به طور خلاصه، پولشویی فرآیندی پیچیده است، که شناخت آن نیز نیازمند قوانین قوی و حساب شده است. از آنجایی که نتایج حاصل از پولشویی برای اقتصاد و اجتماع بسیار نامطلوب و منفی است، باید اولا قوانین مناسبی در این خصوص وجود داشته باشد و در کنار آن البته بخش رسمی اقتصاد و نیز شفافیت نهادی تقویت شده و داده‌های آماری کافی در دسترس همگان باشد تا امکان هرگونه پولشویی احتمالی تضعیف شود.

مرجع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 1897نوشته شده در تاریخ چهارشنبه هشتم مهرماه سال 1388 توسط سپتیاما