تبلیغات
سپتیـامـا - زندگی و عشق
سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن
زندگی یعنی چکیدن همچو شمع از گرمی عشق
زندگی یعنی لطافت گم شدن در نرمی عشق
زندگی یعنی دویدن بی امان در وادی عشق
رفتن و آخر رسیدن بر در آبادی عشق
می توان هرلحظه هرجا عاشق و دلداده بودن
پرغرور چون آبشاران بودن اما ساده بودن
می شود اندوه شب را از نگاه صبح فهمید
یا به وقت ریزش اشک شادی بگذشته را دید
می توان در گریه ی  ابر با خیال غنچه خوش بود
زایش آینده را در هر خزانی دید و آسودنوشته شده در تاریخ دوشنبه پانزدهم تیرماه سال 1388 توسط سپتیاما